Borland Pascal

Tretyak

New member
19.03.2013
1
0
#1
Дано символьний файл f. Переписати компоненти файлу f у файл g, замінивши при цьому кожен знак оклику крапкою.
 

sinkopa

Well-known member
17.06.2009
344
4
#2
Дано символьний файл f. Переписати компоненти файлу f у файл g, замінивши при цьому кожен знак оклику крапкою.
Код:
var
f,g: Text;
fName: String;
c: Char;
begin
try
Write('Введіть ім''я файлу без розширення: ');
Readln(fName);
Assign(f,fName+'.txt');
Reset(f);
Assign(g,fName+'2.txt');
Rewrite(g);
While not Eof(f) do
begin
Read(f,c);
If c='!' Then
c:='.';
Write(g,c);
end;
Close(f);
Close(g);
except
Writeln('Файл не знайдено!');
end;
end.