Написати Програму

25.12.2013
6
0
#1
VBA Написати програму, яка зчитує число з діалогового вікна і записує його квадрат у
комірку першого рядка другого стовпчика робочого аркуша “Лист2, а також виводить у
вікно повідомлення.