Одновимірний Масив

  • Автор темы VovJkee
  • Дата начала
V

VovJkee

#1
Заданий одновимірний масив А з 10 чисел. Побудувати масив В, кожний елемент якого обчислюється: bi=amax-ai. Надрукувати вхідний та вихідний масиви, максимальний елемент та його номер. PASCAL
 

sinkopa

Well-known member
17.06.2009
344
4
#2
Заданий одновимірний масив А з 10 чисел. Побудувати масив В, кожний елемент якого обчислюється: bi=amax-ai. Надрукувати вхідний та вихідний масиви, максимальний елемент та його номер. PASCAL
Код:
program array10;

var
A,B: Array [1..10] of Integer;
MaxA,MaxB: Integer;
NumMaxA,NumMaxB: Integer;
i: Integer;
begin
MaxA := Low(Integer);
MaxB := Low(Integer);
NumMaxA := 0;
NumMaxB := 0;
Writeln('Enter an array "A" of 10 elements');
for i := 1 to 10 do
begin
Write('A[',i,'] :=');
Readln(A[i]);
if (A[i] > MaxA) then
begin
MaxA := A[i];
NumMaxA := i;
end;
end;
WriteLn;

for i := 1 to 10 do
begin
B[i] := MaxA - A[i];
if (B[i] > MaxB) then
begin
MaxB := B[i];
NumMaxB := i;
end;
end;

Write('Array "A" : [');

for i := 1 to 10 do
begin
Write(A[i]);
if (i < 10) then Write(',');
end;
WriteLn(']');
WriteLn('Max of Array "A" := ', MaxA, ' in index ',NumMaxA);
WriteLn;

Write('Array "B" : [');

for i := 1 to 10 do
begin
Write(B[i]);
if (i < 10) then Write(',');
end;
WriteLn(']');
WriteLn('Max of Array "B" := ', MaxB, ' in index ',NumMaxB);
WriteLn;

Writeln('Press <ENTER> to exit');
Readln;
end.