Переделать Программу Из C# В C++

abcgeorgii

New member
28.04.2013
1
0
#1
Переделать программу из C# в C++
Код:
class DemoPoint
{
protected int x;
protected int y;
public void Show ()
{
Console.WriteLine ("({0}, {1})", x, y);
}
}

class DemoLine: DemoPoint
{
public int xEnd;
public int yEnd;
new public void Show ()
{
Console.WriteLine ("({0}, {1}) - ({2}, {3})", x, y, xEnd, yEnd);
}

public DemoLine (int x1, int y1, int x2, int y2) / / конструктор похідного класу
{
x = x1; y = y1;
xEnd = x2; yEnd = y2;
}
}

class Program
{
static void Main ()
{
DemoPoint point = new DemoPoint (); / / викликається конструктор за замовчуванням
point.Show ();
DemoLine line = new DemoLine (2, 2, 10, 10); / / викликається власний конструктор
line.Show ();
}
}