Задачі По Vba

25.12.2013
6
0
#1
VBA Написати програму, яка по черзі з діалогових вікон зчитує три коефіцієнти квадратного
рівняння a, b i c. Далі у вікно повідомлень по черзі виводяться корені рівняння. У випадку
від’ємного дискримінанта вивести повідомлення “Розв’язків немає”.