Задание По Vba

25.12.2013
6
0
#1
VBA Написати програму, яка зчитує з діалогового вікна ціле число N. Далі вміст комірки N-
го рядка та першого стовпця у робочому аркуші “Лист1”.виводиться у вікно повідомлень, а
також записується у перший рядок першого стовпчика робочого аркуша “Лист2