Завдання Vba

25.12.2013
6
0
#1
VBA Написати програму, яка зчитує текст з діалогового вікна і записує його у комірку
першого рядка другого стовпчика робочого аркуша “Лист2”, а також виводить у вікно
повідомлення.